Madmødet er Midt- og Vestjyllands store fødevarefejring, der har til formål at sætte spot på områdets fantastiske fødevarer. Nedenfor kan du se udpluk fra tidligere møder, som har været afholdt i samarbejde med lokale fødevareaktører. Hvis du har en god ide til et fremtidigt event eller har lyst til at samarbejde på den ene eller anden måde, så tøv ikke med at tage fat i os.

Du kan læse mere om deltagelse her. 

Madmødet 2024

Madmødet 2024 fandt sted fra den 20. til den 26. maj. Ugen bød på en bred palet af fødevareoplevelser rundt om i Midt- og Vestjylland, hvor lokale aktører inviterede til alt fra fællesspisninger og madsamtaler til workshops, smagninger og rundvisninger. Under Madmødet 2024 satte 25 restauranter fokus på lokale fødevarer ved at servere en særlig Madmødet-menu med lokale råvarer. I alt var 197 virksomheder involveret i Madmødets aktiviteter. Et gennemgående tema for mange af årets arrangementer var jord-til-bord, hvilket blandt andet omfattede et besøg hos en bondegårds-isproducent. Her startede arrangementet med en tur ud til køerne, der leverede mælk til isen, efterfulgt af en demonstration af isproduktionen og til sidst en is-smagning. Princippet blev også anvendt hos en vinproducent, der afholdt vinmarksvandring og vinsmagning, en gedeostproducent, der viste rundt på sin gedefarm og i sit mejeri, og en pop-up-café på en bærmark, hvor der blev serveret roulader, kompotter og is lavet på bær fra marken. Årets politiske inspirationsdag handlede om det regenerative produktionslandskab. Klimafonden Skive og Business Region MidtVest gjorde både politikere, embedsfolk i kommunerne og landmænd klogere på, hvordan vi i fremtiden kan producere fødevarer tæt ved fjorde og vandløb uden at belaste miljøet og producentens bundlinje.

Madmødet 2023

Madmødet 2023 fandt sted d. 22. - 29. maj. Ugen bød på et væld af spændende fødevarearrangementer rundt omkring i Midt- og Vestjylland, med alt fra fællesspisninger og madmarkeder, til madworkshops, debatter og besøg hos producenter. I løbet af ugen serverede 24 restauranter en Madmødet Menu med fokus på lokale råvarer, 13 dagligvarebutikker satte spot på lokale produkter i deres butikker, og i alt 202 virksomheder var involveret i Madmødets aktiviteter. Af nye tiltage kan nævnes en Madcamino, som blev resultatet af et spændende nyt samarbejde mellem lokale aktører, en kokkeelev-battle, hvor 4 unge kokke dystede om at servere innovative egnsretter, og en Gastronomisk bustur, der lod gæsterne nyde en treretters menu fordelt på 3 forskellige lokationer. Deltagene virksomheder og aktører, så Madmødet 2023 som en platform, hvor de kunne være med til at udbrede kendskabet til landsdelen. Derudover gav det dem mulighed for at netværke, både med forbrugeren, eksisterende og eventuelle nye samarbejdspartnere. I alt nåede omtale af Madmødet 2023 ud til  5.760.140 læsere, lyttere og seere.

Madmødet 2022

Madmødet 2022 fandt sted d. 16. - 22. maj. Ugen bød på utallige møder mellem fødevareproducenter, gårdbutikker, restauratører, politikkere, erhvervsfolk og borgere. Lokale fødevareproducenter rundt i regionen bød borgerne med til bords, restauratører serverede lokale menuer, destillerier inviterede til smagninger og meningsdannere satte fødevarer på dagsordenen. På tværs af regionen var der fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer, hvilket bl.a. resulterede i en konference med Bæredygtig Herning, en bustur i fremtidens fødevareland og en Erhvervskonference i Struer. 9 af områdets restauranter serverede en Madmødet Menu, mens over 120 virksomheder var involveret i Madmødets arrangementer. Gæsterne oplevede at Madmødet var spændende, lærerigt og smagsfuldt, mens aktørerne fremhævede både faglig relevans og netværksmuligheder. I alt nåede medieomtaler af Madmødet 2022 ud til 3.360.826 seere, læsere og lyttere. 

Madmødet 2021

Madmødet 2021 fandt sted d. 27. - 30. maj. Ugen bød på alt fra madoplevelser og smagninger, til fødevaresamtaler og debatter. Lokale fødevareproducenter bød med til bords og introducerede borgerne for særlige egnsretter, områdets fødevareuddannelser mødtes med unge om fremtidens proteiner, og politikkerne kom tættere på områdets problematikker. Deltagere i Madmødet havde mulighed for at bedømme alt hvad de smagte via Madmodet.dk, hvilket gav virksomhederne en feedback de kunne bruge til videre udvikling. Både aktører og deltagere i Madmødet var positivt stemte overfor arrangementerne, og størstedelen ville både anbefale det til andre, og selv deltage i fremtidige arrangementer. Madmødet 2021 fik stor opmærksomhed i medierne, og nåede ud til en 5.289.133 seere, læsere og lyttere.